عیسی منصوری با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی درباره دلیل عدم رضایت شغلی آنها اظهار کرد بخشی از این نارضایتی به مرتبط نبودن تحصیلات آنها با شغل مورد نظر برمیگردد و بخشی دیگر مربوط به عدم حضور آنها در دستگاههای دولتی و دلایل نارضایتی شغلی فارغالتحصیلان پایگاه خبری تراز

ادامه مطلب

موضوع اشتغال و کاهش بیکاری از مباحث مورد تاکید اقتصاد مقاومتی است و بر این اساس باید زمینه جبران عقب ماندگیهای اشتغال سالهای گذشته را فراهم کنیم و به سمت ایجاد فرصتهای دلایل نارضایتی شغلی فارغالتحصیلان ایسنا

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها